"/> English Plus Fun انگلیسی+ تفریح - مطالب ابر ترجمه انگلیسی فارسی
 
English Plus Fun انگلیسی+ تفریح
English as Easy as Pie.Good Translation Is an Art
17 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
17 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
16 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
سلام و احوالپرسی و خداحافظی

 Greeting & Parting remarks

 


1- برای سلام کردن در موقعیت های غیر دوستانه از Hi و Hello استفاده می شود و در موقعیت های رسمی می توان از عبارات زیباتری استفاده نمود.

2- برای سلام کردن در موقعیت های رسمی از عبارات زیر استفاده می شود.

It’s nice to meet you / nice to meet you

از آشنایی تان خوشوقتم

 

How do you do?

خوشوقتم

توجه کنید که عبارت how do you do فقظ زمانی استفاده می شود که گوینده برای اولین بار با کسی آشنا شده است و برای احوال پرسی به کار نمی رود.

 

3- برای احوال پرسی و پرسیدن از زندگی معمولا جملات زیر به کار می رود.

 

How is your father?

پدرت چطوره

 

How’s work/business?

کار و بار چطوره

 

How’s life (with you)? How’s life treating you?

حال و روزت چطوره

 

What’s new?

تازه چه خبر

 

How are you getting along in your new job?

کار جدیدت چطور می گذره

  


5- برای پرسیدن حال کسی که مریض بوده عبارات زیر به کار می رود

How do you feel today?

امروز چطوری

 

Are you feeling (any) better?

بهتری

 

How’s your backache/stomachache …?

کمرت/ پشتت چطوره

   


6- برای رساندن سلام به کسی که غایب است این عبارات به کار می رود.

 

Say hello to your father for me

Remember me to your father

Give my best regards to your father

سلام مرا به پدرت برسان

   


7- برای خداحافظی از عبارات زیر استفاده می شود.

 

Bye – goodbye – bye-bye

خداحافظ

 

See you later/tomorrow/on Monday / …

بعدا/فردا/ دوشنبه/ ... می بینمت

 

Take care

مواظب خودت باش.

 

So long

قربونت (صمیمانه و رسمی)

   


8- اگر دوست یا آشنایی را پس از مدت ها ببینیم.

 

It’s nice seeing you

از دیدنت خوشحال شدم.

 

Long time no see

خیلی وقته ندیدمت
نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی، Greetings English، احوالپرسی انگلیسی،
لینک های مرتبط :
16 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی

 خداوند علیم
The All_knowing 

 خداوند تبارک و تعالی
The Supreme Being

 قادر مطلق
Omnipotent

خدا از سرتقصیراتمان بگذرد
God bless us

 خدا به همراهت
God speed

 انشاالله/اگرخدا بخواهد
God willing

 خدا نکند
God forbid

 خدا عمرت دهد
God bless you

خدا کند که
I wish to God that

 خدا به دادت برسد
God help you

 خدا را چه دیدی
You never know

 خدا شانس بدهد
Some luck

 خدا وکیلی
As God is my witness/judge

 خدا را شکر
Thank God

 خدا بیامرزدش
God rest his soul

 چوب خدا صدا ندارد
The mills of God grinds slowly

خدا یکی، یار یکی
one God,one sweetheart

نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی، Idioms with God،
لینک های مرتبط :
16 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
معادل های کلمه بفرمایید در زبان انگلیسی

 


1- هنگامی که چیزی را به کسی می دهیم.

.Here you are
.These shirt is for you. Here you are

 

2- هنگامی که می خواهیم کسی را به صرف غذا، نوشیدنی و ... دعوت کنیم.

.Help yourself/selves

.Ok everybody. Dinner is ready. Help yourselves

 

3- وقتی در حال خوردن چیزی باشیم و بخواهیم آن را به دیگری تعارف کنیم.

Have some/have one

.Have some salad/have an orange

 

4- به هنگام ورود به محلی یا خروج از آن، اگر بخواهیم دوست یا همراه ما، قبل از ما وارد شود.

!After you

 

5- اگر بخواهیم کسی را مودبانه دعوت به نشتن نماییم.

.Take/Have a seat, please

 

6- اگر کسی از ما اجازه استفاده نمودن از وسایل ما را بگیرد، برای دادن اجازه می گوییم.

.Be my guest / Go ahead
نوع مطلب : Vocabulary لغت، 
برچسب ها : لغات انگلیسی، کلمه انگلیسی فارسی، تعارف کردن انگلیسی، English vocabulary، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
1- عبارات رایج در هنگام ارائه پیشنهاد کمک در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی  

اگر قصد داشته باشیم که به دوستی که در حال انجام کاری است کمک کنیم، از عبارات زیر استفاده می کنیم.

- کمک می خواهی

(Do you) want any help?

 

- کمک لازم داری؟

(Do you) need any help?

 

- می تونم کمکت کنم؟

Can I help you?

Can I give you a hand?                                                              

2- عبارات رایج در هنگام ارائه پیشنهاد کمک در موقعیت های رسمی تر

در موقعیت های رسمی برای ارائه پیشنهاد کمک می توانیم از عبارات زیر استفاده کنیم.

 

- می خواهید ظرف ها را از روی میز جمع کنم؟

Would you like me to clear the table?

 

- اگر میل داشته باشید گیاه ها را آب می دهم.

I’ll water the plants if you’d like.

3- برای دادن پاسخ مثبت و یا منفی به یک پیشنهاد می توانیم از عبارات زیر استفاده کنیم.

 

پاسخ مثبت:

 

- بله، اگر زحمتی نیست.

Yes, if it’s no trouble.

 

- بله، اگر اشکالی ندارد.

Yes, If you don’t mind.

 

مثال:

A: I see you’re washing the dishes. Want any help?

B: Yes, if you don’t mind.

A: No, not at all. I’d be glad to help.

B: Thanks. I appreciate it.

 

پاسخ منفی:

 

- نه متشکرم. از عهده اش بر میام.

No, thanks. I can manage.

 

- نه متشکرم. خودم می توانم انجامش بدهم.

No, that’s ok. I can do it myself.

4- اگر بخواهیم در پاسخ به یک پیشنهاد کمی تعارف کنیم و سپس پاسخ مثبت دهیم، می توانیم جمله زیر را بیان کنیم.

 

- از پیشنهادتان متشکرم اما نمی خواهم به شما زحمت بدهم.

I appreciate your offering but I don’t want to trouble you.

5- اگر به شخصی پیشنهاد دهیم و مخاطب تعارف کند، برای اصرار کردن می توانیم بگوییم:

 

- تعارف نکن. بگذار کمکت کنم.

Oh, come on. Let me give you a hand.

 

- تعارف نکن. وقتی من می تونم کمک کنم، مجبور نیستی تنهایی این کار را انجام دهی.

Oh. Come on. You don’t have to do it yourself if I’m here to help.

6- اگر بخواهیم به شخصی که دچار مشکلی شده است پیشنهاد کمک کنیم، می توانیم از عبارات زیر استفاده کنیم.

 

- کاری از من (برای کمک) بر می آید؟

Can I do anything to help?

 

- کاری هست که بتونم (برای کمک) انجام بدم؟

Is there anything I can do to help?

 

- چی کمکی از من بر می آید؟

What can I do to help?

 

- می خواید زنگ بزنم آمبولانس بیاید؟

Should I call an ambulance?

 

برای ارائه پاسخ مثبت و یا منفی به چنین جملاتی می توانید از نمونه های زیر استفاده کنید.

 

- بله لطفا. ممکن است زنگ بزنید آمبولانس بیاید؟

Yes, please. Could you call an ambulance?

 

- بله. می تونید کمک کنید تا بلند شوم.

Yes, can you help me up, please?

 

- نه خوبه. فکر می کنم حالم خوبست.

No, that’s ok. I think I’ll be all right.

7- در فروشگاه ها به هنگام خرید ممکن است از فروشنده جمله زیر برای ارائه پیشنهاد کمک را بشونید.

Can I help you?

 

اگر قصد خرید نداشته باشید و فقط بخواهید نگاه به اجناس بیاندازیم می گوییم:

 

- نه ممنونم. فقط دارم نگاه می کنم.

No, thanks, I’m just looking.

 

ولی اگر قصد خرید داشته باشید برای مثال می توانید بگویید:

 

- بله لطفا، دنبال یک دوربین دیجیتال هستم.

Yes, please. I’m looking for a digital camera
نوع مطلب : Conversation مکالمه انگلیسی، 
برچسب ها : English conversation، مکالمه انگلیسی، مکالمه کوناه، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی، پیشنهاد دادن انگلیسی،
لینک های مرتبط :
.Dear friends don`t  worry about tomorrow .God is always here to set things right

دوستان عزیزم نگران فردا نباشید. خداوند همواره اینجاست تا کارها درست کنه 


نوع مطلب : English gif یادگیری انگلیسی با gif، 
برچسب ها : گیف انگلیسی، گیف آموزشی، گیف شب بخیر، Good night gif، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
15 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
بخشیدن دیگران
Forgiving

اشکالی نداره  :It’s OK


فراموشش کن  :Forget about it


مسئله ای نیست  :No problem


نیازی به معذرت خواهی نیست   :There’s no need to apologize


شما نباید معذرت بخواهید  :You don’t have to apologize


در این مورد نگران نباش  :Don’t worry about it

نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
15 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
14 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
Agreements & Arrangements

اصطلاحات موافقت و سازش

                   مستند، روی کاغذ نوشته  :in black and white


.It's an obligation.  It's written in black and white in your contract

این الزامی است. در قرارداد شما مستند نوشته شده.     به توافق رسیدن   :clinch a deal
.Tom's final argument enabled us to clinch the deal

بحث پایانی تام کاری کرد تا توافق کنیم.نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
Weather

آب و هوا

click to listen & download

دانلود فایل

.A: It doesn't look very nice outside today

.B: You're right. I think it's going to rain later

.A: In the middle of the summer, it shouldn't be raining

.B: That wouldn't seem right

.A: Considering that it's over ninety degrees outside, that would be weird

.B: Exactly, it wouldn't be nice if it started raining. It's too hot

.A: I know, you're absolutely right

.B: I wish it would cool off one day

.A: That's how I feel, I want winter to come soon

.B: I enjoy the winter, but it gets really cold sometimes

.A: I know what you mean, but I'd rather be cold than hot

.B: That's exactly how I feel 

نوع مطلب : Conversation مکالمه انگلیسی، 
برچسب ها : English conversation، مکالمه انگلیسی، دانلود مکالمه انگلیسی با فایل، مکالمه کوناه، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


WeblogSkin

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic