"/> English Plus Fun انگلیسی+ تفریح - مطالب ابر ترجمه انگلیسی فارسی
 
English Plus Fun انگلیسی+ تفریح
English as Easy as Pie.Good Translation Is an Art
25 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
 جملات ضروری زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی   
 Essential English Conversation in telephoning 
 
 1- این تلفن خراب است و یا سیستمش مشکل پیدا کرده است. 
.This telephone is out of order or its systems has broken down  
 
 2- پیش شماره اش را بلدی؟ 
?Do you know its area code 
 
 3- باید شماره اش را تو دفترچه تلفن پیدا کنیم. 
.We should look up his number in the phone book  
 
 4- دنبال یک باجه تلفن عمومی می گردم. 
.I’m looking for a public telephone booth  
 
 5- تلفن را بردار و این شماره را بگیر. 
.Pick up the telephone and dial this number  
 
 6- مراقب حرف زدنت باش ممکن است تلفن ما کنترل بشه. 
.Be careful what you say, our conversation may be being bugged 
 7- بوق آزاد نمی زند، مشکل چیه؟ 
?I cannot hear the dial tone. What’s wrong  
 
 8- بوق اشغال می زند. 
.I hear the engaged tone  
 
 9- الو؟ شرکت آب؟ 
?Hello? Am I through to the Water Company  
 
 10- می تونم با خانم پارسا، داخلی 505 صحبت کنم؟ 
?Could I speak to Mrs. Parsa on extension 505, please  
 
 11- گوشی لطفا، الان شما را به خانم پارسا وصل می کنم. 
.Hold on please, I’ll just connect you with Mrs. Parsa  
 
 12- متأسفانه تلفن مدیر اشغال است، امکان داره بعدا تماس بگیرید؟ 
?I’m afraid the manager’s line is busy. Can you call back later  
 
 13- می تونم پیغام بگذارم؟ 
?Can I leave a message  
 
 14- ما داشتیم صحبت می کردیم که یکدفعه تلفن قطع شد. 
.We’re talking when suddenly we were cut off  
 
 15- آقای صارمی تلفن با شما کار دارد. 
.Mr Saremi, you are wanted on the phone  
 
 16- ببخشید، شما؟ من سارا هستم. 
.Excuse me, who is calling? This is sara 
 
 17- من تلفن رو جواب می دم. 
.I’ll get telephone  
 
 18- من فکر می کنم اشتباه گرفتید. من شما را به جا نمی آورم. شما؟ 
?I think you have the wrong number. I don’t recognize your voice. Who is this  
 
 19- الان دستم بند است. می تونم بعدا بهت زنگ بزنم؟ 
?I’m right in the middle of something. Can I call you back  
 
 20- قطع کن و دوباره بگیر. 
.Hang up and try again 
 
 21- مزاحم تلفنی داریم. 
.We’re having crank calls  
 
 22- من اسم و شماره تلفنم را روی پیغامگیر گذاشتم. 
.I left my name and number on the answering machine  
 
 23- انگار خط روی خط شده است. 
.We seem to have got a crossed line  
 
 24- نمی خوام پشت تلفن در مورد این موضوع صحبت کنم. 
.I don’t want to talk about this over the telephone 
 
 25- با من در تماس باش. 
.Keep in touch with me  
 
 26- شماره تلفنم رو نوشتی؟ 
?Did you get my telephone number down  
 
 27- بله برادرم  پشت خط است . 
.Yeah, my brother is on the phone now  
 
 28- اگر شماره اش در دفترچه تلفن نیست به مرکز اطلاعات تلفن زنگ بزن. 
.If her number is not in the phone book, ring directory enquiries 
 
 29- دو ماه گذشته قبض تلفنت چقدر شد؟ 
?How much was your phone bill for the two months  
 
 30- از تلفن برای تماس های شخصی استفاده نکنید. 
.Don’t use the telephone for private calls 

نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
24 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی

 Classroom language – what the teacher says

 
عبارات و جملات ثابتی که معمولا در کلاس زبان استفاده می شوند:


 

1- کتابهایتان را باز کنید و صفحه 20 را بیاورید.

Open up your book to page 20

 

2- ورق بزنید/ به صفحه بعد برید.

Turn the page over

 

3- لطفا تکالیفتان را تحویل دهید.

Hand in your homework, please

 

4- گوش کنید و بعد از من تکرار کنید.

Listen and repeat after me

 

5- این مکالمه  را حفظ کنید.

Learn this dialog by heart

 

6- معنی لغات جدید را پیدا کنید.

Look up the new words

 

7- لطفا صاف بنشین (درست بنشین)

Sit up, please

 

8- لطفا یه نفر پنجره رو باز کنه

Some one please open the window

 

9- مینا کنار سارا بنیشین و با او تمرین کن.

Mina, sit with Sara and practice with her

 

10- جلسه بعد از شما امتحان می گیرم.

I’m going to give you an exam next session

 

11- یک جلسه جبرانی لازم داریم.

We need a make up

 

12- کدام صفحه هستیم/ درسمان کجاست؟

What page are we on

 

13- کارتان تموم شد؟ (وقتی معلم کاری را از دانش آموزان می خواهد)

Are you done / Have you finished

 

14- بلند تر صحبت کن. نمی تونم صدات رو بشنوم.

Can you speak up? I can’t hear you

 

15- همه حاضرند؟

Is everybody ready

 

16- ثبت نام کرده ای؟

Have your enrolled

 

17- لطفا صحبت نکنید.

No talking please

 

18- سارا پاراگراف اول را بلند بخوان.

Sara, reed the first paragraph out loud

 

19- این جدول رو توی دفترتان بنویسید.

Copy this chart into your notebooks

 

20- مینا، تو از کلاس عقبی. باید سعی کنی خودت را به کلاس برسونی.

Mina you’re behind the class. You must try and catch up with the class

 

21- تا حالا سه جلسه غیبت داشته ای.

You’ve missed three sessions so far

 

22- شما قرار بود یک انشاء بنویسید.

You were supposed to write a composition

 

23- وقت حضور و غیاب است.

It’s time to call and roll now

 

24- می خوام نمره های امتحان را برایتان بخوانم.

I want to read out your test scores to you

 

25- اگر یک جلسه دیگر غیبت کنی از امتحان محروم خواهی شد.

If you miss one more session, you’ll be disqualified from the exam

 

26- همه تکالیفشان را تحویل داده اند؟

Has everybody handed in their homework

 

27- زنگ چه ساعتی می خورد؟

What time does the bell go

 

28- می خواهید نوار را یکبار دیگه بگذارم؟

Shall I play the tape one more time

 

29- لطفا مقداری کچ برای من بیار.

 will you fetch me some chalk, please

 

30 مریم یک صندلی آنطرف تر بنشین تا بتونی با رویا تمرین کنی.

Maryam, move over one seat so you can practice with Roya


نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
23 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
Go to the dogs
[شخص] خانه خراب شدن، بدبخت شدن • [موقعیت، کار] خراب شدن، افتضاح شدن، از هم پاشیدن 


.a. That football team goes to the dogs whenever a goal is scored against them 

آن تیم فوتبال، هر وقت که گل می خورد، از هم می پاشد. 


.b. The company is really going to the dogs
 
وضع شرکت واقعا دارد افتضاح می شود. 

نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
23 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
22 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
اصطلاحات مربوط به ماشین و رانندگی   Car & Drivingدور برگردون به انگلیسی میشه.  
U-turn 

برای گفتن اون هم از فعل Do یا make استفاده میکنیم . 

Do a U-Turn
Make a U-Turn

Do the first / second U-Turn. 
اولین / دومین دور برگردونو دور بزن.

 
نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
22 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
اصطلاحات مربوط به ماشین و رانندگی   Car & Driving


The car is in gear
ماشین تو دنده است

The car is out of gear
ماشین خلاصه

Put the car into gear
ماشین رو بزن رو دنده

Put the car out of gear
ماشینو خلاص کن


نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
21 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
have friend in court
have friends in high places

 آشنا یا پارتی داشتن داشتن در جایی.He has plenty of friends in high places willing to support his political career

او پارتی  و آشناهای زیادی داره که حاضرند در کار سیاست بهش کمک کن . ازش حمایت کنن.  .he has a good chance of getting the contract Because he has a friend in court 

او شانس بالایی داره که قرار داد رو ببنده چون پارتی داره. 

نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
21 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
LADY IN RED

Chris de Burge

  Click to download & listen


I’ve never seen you looking so lovely as you did tonight

هیچوقت تورو اینقدر دوست داشتنی ندیده بودم که امشب شدی
I’ve never seen you shine so bright

هیچوقت انقدر تورو درخشان ندیده بودم
I’ve never seen so many men ask you if you wanted to dance

تا بحال نمیدونستم که چرا اینقدر مردها میخوان با تو برقصن
They’re looking for a little romance

اونا به دنبال کمی حال و هوای عاشقانه بودن
Given half a chance

میخواستن شانس کمشون رو امتحان کنن
And I’ve never seen that dress you’re wearing

تا بحال این لباسی رو که پوشیدی رو ندیده بودم!
Or that highlights in your hair

یا اون های لایت موهات رو
That catch your eyes

بطوری که چشمات رو پوشوندن
I have been blind

کور بودم که نمی دیدم

Lady in red is dancing with me

بانوی قرمز پوش داره با من می رقصه
Cheek to cheek

گونه به گونه
There’s nobody here

هیچکس جز ما اینجا نیست
It’s just you and me

فقط من هستم و تو
It’s where I wanna be

و اینجا همونجاییه که میخوام باشم
But I hardly know this beauty by my side

ولی من زیبایی تو را به سختی در کنارم احساس می کنم
I’ll never forget the way you look tonight

هیچ وقت زیبایی امشب تو را از یاد نمی برم

I’ve never seen you looking so gorgeous as you did tonight

هیچوقت تورو اینقدر با شکوه که امشب هستی ندیده بودم
I’ve never seen you shine so bright you were amazing

هیچوقت ندیده بودم اینطور بدرخشی، شگفت انگیزی
I’ve never seen so many people want to be there by your side

هیچوقت نمی دیدم که مردهای زیادی دوست داشتن کنار تو باشن
And when you turned to me and smiled it took my breath away

ولی وقتی رو به من کردی و لبخند زدی، نفسم تو سینه حبس شد
And I have never had such a feeling such a feeling

و این احساسی بود که هیچوقت نداشتمش
Of complete and utter love, as I do tonight

و این احساسیه که امشب دارم ،احساس یک عشق کامل و اعلی

Lady in red is dancing with me

بانوی قرمز پوش داره با من می رقصه
Cheek to cheek

گونه به گونه
There’s nobody here

هیچکس جز ما اینجا نیست
It’s just you and me

فقط من هستم و تو
It’s where I wanna be

و اینجا همونجاییه که میخوام باشم
But I hardly know this beauty by my side

ولی من زیبایی تو را به سختی در کنارم احساس می کنم
I’ll never forget the way you look tonight

هرگز این طور که امشب (زیبا بودی) رو فراموش نمی کنم

I never will forget the way you look tonight

هرگز این طور که امشب (زیبا بودی) رو فراموش نمی کنم
The lady in red

بانوی قرمز پوش
My lady in red

بانوی قرمز پوش من
My Lady in red

بانوی قرمز پوش من
My lady in red

بانوی قرمز پوش من
I love you

دوست دارم
 

نوع مطلب : آهنگ انگلیسی Songs، 
برچسب ها : English song، آهنگ انگلیسی با ترجمه، کریس دی برگ، Lady in red، بانوی قرمز پوش، آموزش زبان انگلیسی، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
21 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
چند اصطلاح مربوط به دل نگرفتن!
  
 None taken
من هم به دل نگرفتم. 

 Don't mention it
اصلا حرفش رو هم نزن! 

 No sweat man
بی خیال بابا! 

 Don't put yourself through hell
 به خودت فشار نیار.

 There is no need for that guilt trip
 اصلا احتیاج به سرزنش خودت نیست.

 Go easy on that
 Take it easy
زیاد سخت نگیر. 

!No harm done
چیزی نشده،عیبی نداره!نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
18 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
Verb 

bring up 
مطرح کردن, پرورش دادن, فرهیختن, رشد دادن,پروردن


discuss
مطرح کردن, گفتگو کردن, بحث کردن, بادقت بحی کردن


consider
مطرح کردن, رسیدگی کردن, ملاحظه کردن, سنجیدن,تفکر کردن, فرض کردن


moot
مطرح کردن, دادخواهی کردن


debate
مناظره کردن, مطرح کردن, مباحثه کردن, سر و کله زدن


table

مطرح کردن, از دستور خارج کردن, روی میز گذاشتن, در فهرست نوشتن


propound
مطرح کردن, پیشنهاد کردن, طرح کردن, ارائه دادن,تقدیم کردن, رواج دادن


expose to discussion
مطرح کردن


نوع مطلب : Vocabulary لغت، 
برچسب ها : لغات انگلیسی، کلمه انگلیسی فارسی، English vocabulary، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
17 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
Smell a rat
ظنین شدن، بدگمان شدن، مشکوک شدن، شک کردن ، بو بردن، شست (کسی) خبردار شدن

 .If I don’t send a picture, he will smell a rat 
اگر من یک عکس نفرستم او مشکوک خواهد شد.  


 If only I’d used my head, I’d have smelt a rat straight away and never accepted the proposition
اگر (فقط) کله ام را به کار انداخته بودم، فوراً بو می بردم و هرگز این پیشنهاد را قبول نمی کردم.نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


WeblogSkin

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic