"/> English Plus Fun انگلیسی+ تفریح - مطالب اسفند 1395
 
English Plus Fun انگلیسی+ تفریح
English as Easy as Pie.Good Translation Is an Art
30 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
26 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
26 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
26 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
26 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
Don't you worry 

,Hey my friend, don't you worry 
I am also getting old with you 
There is nothing so special 
Nothing so new 
As age is getting caught in brew 
I am for your company 
So feel alright 
!Cheers to our friendship with all my might
!To a great friend like you

دلواپس نباش
هی دوست من، دلواپس نباش
من هم پا به پای تو پیر می شوم
هیچ چیز خاصی وجود ندارد
هیچ چیز بسیار جدید
همانطور که سن بالا می رود
من همدم تو هستم
پس خیالت راحت باشد
به سلامتی دوستی مان با تمام توانم!
تقدیم به دوست خوبی مانند تو!
نوع مطلب : English Poems اشعار انگلیسی، 
برچسب ها : English Poems، اشعار انگلیسی، شعر عاشقانه، love poem، آموزش زبان انگلیسی، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
25 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
 جملات ضروری زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی   
 Essential English Conversation in telephoning 
 
 1- این تلفن خراب است و یا سیستمش مشکل پیدا کرده است. 
.This telephone is out of order or its systems has broken down  
 
 2- پیش شماره اش را بلدی؟ 
?Do you know its area code 
 
 3- باید شماره اش را تو دفترچه تلفن پیدا کنیم. 
.We should look up his number in the phone book  
 
 4- دنبال یک باجه تلفن عمومی می گردم. 
.I’m looking for a public telephone booth  
 
 5- تلفن را بردار و این شماره را بگیر. 
.Pick up the telephone and dial this number  
 
 6- مراقب حرف زدنت باش ممکن است تلفن ما کنترل بشه. 
.Be careful what you say, our conversation may be being bugged 
 7- بوق آزاد نمی زند، مشکل چیه؟ 
?I cannot hear the dial tone. What’s wrong  
 
 8- بوق اشغال می زند. 
.I hear the engaged tone  
 
 9- الو؟ شرکت آب؟ 
?Hello? Am I through to the Water Company  
 
 10- می تونم با خانم پارسا، داخلی 505 صحبت کنم؟ 
?Could I speak to Mrs. Parsa on extension 505, please  
 
 11- گوشی لطفا، الان شما را به خانم پارسا وصل می کنم. 
.Hold on please, I’ll just connect you with Mrs. Parsa  
 
 12- متأسفانه تلفن مدیر اشغال است، امکان داره بعدا تماس بگیرید؟ 
?I’m afraid the manager’s line is busy. Can you call back later  
 
 13- می تونم پیغام بگذارم؟ 
?Can I leave a message  
 
 14- ما داشتیم صحبت می کردیم که یکدفعه تلفن قطع شد. 
.We’re talking when suddenly we were cut off  
 
 15- آقای صارمی تلفن با شما کار دارد. 
.Mr Saremi, you are wanted on the phone  
 
 16- ببخشید، شما؟ من سارا هستم. 
.Excuse me, who is calling? This is sara 
 
 17- من تلفن رو جواب می دم. 
.I’ll get telephone  
 
 18- من فکر می کنم اشتباه گرفتید. من شما را به جا نمی آورم. شما؟ 
?I think you have the wrong number. I don’t recognize your voice. Who is this  
 
 19- الان دستم بند است. می تونم بعدا بهت زنگ بزنم؟ 
?I’m right in the middle of something. Can I call you back  
 
 20- قطع کن و دوباره بگیر. 
.Hang up and try again 
 
 21- مزاحم تلفنی داریم. 
.We’re having crank calls  
 
 22- من اسم و شماره تلفنم را روی پیغامگیر گذاشتم. 
.I left my name and number on the answering machine  
 
 23- انگار خط روی خط شده است. 
.We seem to have got a crossed line  
 
 24- نمی خوام پشت تلفن در مورد این موضوع صحبت کنم. 
.I don’t want to talk about this over the telephone 
 
 25- با من در تماس باش. 
.Keep in touch with me  
 
 26- شماره تلفنم رو نوشتی؟ 
?Did you get my telephone number down  
 
 27- بله برادرم  پشت خط است . 
.Yeah, my brother is on the phone now  
 
 28- اگر شماره اش در دفترچه تلفن نیست به مرکز اطلاعات تلفن زنگ بزن. 
.If her number is not in the phone book, ring directory enquiries 
 
 29- دو ماه گذشته قبض تلفنت چقدر شد؟ 
?How much was your phone bill for the two months  
 
 30- از تلفن برای تماس های شخصی استفاده نکنید. 
.Don’t use the telephone for private calls 

نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
24 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی

 Classroom language – what the teacher says

 
عبارات و جملات ثابتی که معمولا در کلاس زبان استفاده می شوند:


 

1- کتابهایتان را باز کنید و صفحه 20 را بیاورید.

Open up your book to page 20

 

2- ورق بزنید/ به صفحه بعد برید.

Turn the page over

 

3- لطفا تکالیفتان را تحویل دهید.

Hand in your homework, please

 

4- گوش کنید و بعد از من تکرار کنید.

Listen and repeat after me

 

5- این مکالمه  را حفظ کنید.

Learn this dialog by heart

 

6- معنی لغات جدید را پیدا کنید.

Look up the new words

 

7- لطفا صاف بنشین (درست بنشین)

Sit up, please

 

8- لطفا یه نفر پنجره رو باز کنه

Some one please open the window

 

9- مینا کنار سارا بنیشین و با او تمرین کن.

Mina, sit with Sara and practice with her

 

10- جلسه بعد از شما امتحان می گیرم.

I’m going to give you an exam next session

 

11- یک جلسه جبرانی لازم داریم.

We need a make up

 

12- کدام صفحه هستیم/ درسمان کجاست؟

What page are we on

 

13- کارتان تموم شد؟ (وقتی معلم کاری را از دانش آموزان می خواهد)

Are you done / Have you finished

 

14- بلند تر صحبت کن. نمی تونم صدات رو بشنوم.

Can you speak up? I can’t hear you

 

15- همه حاضرند؟

Is everybody ready

 

16- ثبت نام کرده ای؟

Have your enrolled

 

17- لطفا صحبت نکنید.

No talking please

 

18- سارا پاراگراف اول را بلند بخوان.

Sara, reed the first paragraph out loud

 

19- این جدول رو توی دفترتان بنویسید.

Copy this chart into your notebooks

 

20- مینا، تو از کلاس عقبی. باید سعی کنی خودت را به کلاس برسونی.

Mina you’re behind the class. You must try and catch up with the class

 

21- تا حالا سه جلسه غیبت داشته ای.

You’ve missed three sessions so far

 

22- شما قرار بود یک انشاء بنویسید.

You were supposed to write a composition

 

23- وقت حضور و غیاب است.

It’s time to call and roll now

 

24- می خوام نمره های امتحان را برایتان بخوانم.

I want to read out your test scores to you

 

25- اگر یک جلسه دیگر غیبت کنی از امتحان محروم خواهی شد.

If you miss one more session, you’ll be disqualified from the exam

 

26- همه تکالیفشان را تحویل داده اند؟

Has everybody handed in their homework

 

27- زنگ چه ساعتی می خورد؟

What time does the bell go

 

28- می خواهید نوار را یکبار دیگه بگذارم؟

Shall I play the tape one more time

 

29- لطفا مقداری کچ برای من بیار.

 will you fetch me some chalk, please

 

30 مریم یک صندلی آنطرف تر بنشین تا بتونی با رویا تمرین کنی.

Maryam, move over one seat so you can practice with Roya


نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
24 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
End of another day, with lots of things in mind, but here is a time to feel at peace. Wish you a good night

پایان روزی دیگر، با دغدغه های بسیار در ذهن ولی الان زمان احساس آرامش رسیده. شب خوشنوع مطلب : English gif یادگیری انگلیسی با gif، 
برچسب ها : گیف انگلیسی، گیف فارسی، گیف آموزشی، گیف شب بخیر، Good night gif، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان،
لینک های مرتبط :
23 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
Go to the dogs
[شخص] خانه خراب شدن، بدبخت شدن • [موقعیت، کار] خراب شدن، افتضاح شدن، از هم پاشیدن 


.a. That football team goes to the dogs whenever a goal is scored against them 

آن تیم فوتبال، هر وقت که گل می خورد، از هم می پاشد. 


.b. The company is really going to the dogs
 
وضع شرکت واقعا دارد افتضاح می شود. 

نوع مطلب : اصطلاحات IDIOMS، 
برچسب ها : اصطلاحات انگلیسی، English idioms، Idioms with picture، اصطلاح انگلیسی با عکس، آموزش زبان انگلیسی، انگلیسی آسان، ترجمه انگلیسی فارسی،
لینک های مرتبط :
23 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی
23 اسفند 95 :: نویسنده : منصوره علوی


( کل صفحات : 12 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


WeblogSkin

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic