تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی (زنجان)

با سلام

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:18 آذر 92-15:17

دوستان عزیز 

 این وبلاگ به منظور تبادل اطلاعات و مسائل مربوط به آموزش زبان انگلیسی ایجاد شده است. لطفا برای پربار شدن وبلاگ مطالب مفید خود را به ایمیل :  alavi.m64@gmail.com  ارسال فرمایید.


با تشکر
علویداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اصطلاحات مربوط به اعمال و رفتار (Actions - Behaviour)

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:11 تیر 95-11:45

accidentally on purpose: عمدی تصادفی، انجام کاری بطور عمدی ولی وانمود به تصادفی بودن کردن

I accidentally-on-purpose erased his email address, so I couldn't contact him again.

 .ایمیلش را عمدی تصادفی پاک کردم  دیگه نمیتونم بهش ایمیل بفرستم 

                                                                            

add fuel to the flames: هیزم توی آتش ریختن، اوضاع را بدتر کردن

He forgot their wedding anniversary, and his apologies only added fuel to the flames.

.او سالگرد ازدواجشان را فراموش کرد و عذرخواهی اش اوضاع را بدتر کرد

                                                          

all ears: سراپا گوش بودن، با دقت گوش کردن

Of course I want to know - I'm all ears!

!البته که میخام بدونم من سروپا گوشم

                                                                              

answer call of nature / nature's call: نیاز برای دستشویی رفتن، دست به آب بردن 

I had to get up in the middle of the night to answer the call of nature.

.مجبور شدم نصف شب بیدار بشم تا دستشویی برم
                      
                                                                             

backseat driver: کسی که نظر ناخواسته می دهد، نخود هر آش

I can't stand backseat drivers like my mother-in-law!

.نمیتونم  نخود هر آشی مثل مادر زنم/ شوهرم تحمل کنم

                                                                            

badger someone: نق زدن، اذیت کردن

Sophie badgered her parents into buying her a new computer.

.سوفی برای خریدن یه کامپیوتر جدید به جون مامان باباش نق زد

                                                                            

balancing act: تعادل برقرار کردن

Many people, especially women,  have to perform a balancing act between work and family. 

.افراد زیادی مخصوصا خانمها باید تعادل بین کار و خانواده برقرار کنند

                                                                          

bare your heart / soul: درد و دل کردن

Mike couldn't keep things to himself any longer. He decided to bare his soul to his best friend. 

. مایک دیگه نتونست حرفاشو تو دلش نگه داره او تصمیم گرفت تا با دوست صمیمی اش درد و دل کنه

                                                                           

bark up wrong tree: سوراخ دعا را گم کردن، انجام کار اشتباه بخاطر داشتن باور یا اطلاعات غلط

The police are barking up the wrong tree if they think Joey stole the car - he can't drive!

!پلیس ها سوراخ دعا را گم کرده اند اگر فکر می کنند که جوی ماشین دزدید- جوی نمی تونه رانندگی کنه

                                                                            

one's best bet: بهترین کاری که کسی می تونه انجام بده

Your best bet would be to try calling him at home.


.بهترین کاری که می تونی انجام بدی اینکه سعی کنه به خونش زنگ بزنی

                                                                           

bide your time: تا زمان مناسب صبر کردن

He's not hesitating, he's just biding his time, waiting for the price to drop.

.او شک ندارد، فقط منتظر زمان مناسب برای پایین آمدن قیمتهاست

                                                                            


نوع مطلب : اصطلاحات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اصطلاحات مربوط به ناراحت بودن

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:6 تیر 95-10:07

cry one's eyes out: اینقدر گریه کنی تا چشمات در بیاد

My son cried his eyes out when he discovered his bike had been stolen.

.پسرم وقتی فهمید دوچرخش دزدیده شده اینقدر گریه گرد تا چشاش در اومد

                                                       

down in the dumps: دپرس بودن، غمگین بودن

Alex has been down in the dumps since he failed his exam.

.آلکس از وقتی تو امتحانش رد شده دپرسه

                                                      
down in the mouthافسرده ،لب و لوچه آویخته

You look a bit down in the mouth.  What's the matter?

یکمی افسرده به نظر میرسی. چه خبر شده؟

                                                      
your heart sinks: قلبم ریخت

My heart sank when I saw the amount of work waiting for me.

.وقتی مقدار کاری که چشم به راه من بودن دیدم قلبم ریخت

                                                      
lump in your throat: بغض در گلو

The speech was so touching that I had a lump in my throat.

.سخنرانی بسیار متاثرکننده بود که بغض تو گلوم گیر گرد

                                                    

نوع مطلب : اصطلاحات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فعل های عبارتی (Phrasal Verbs)

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:2 تیر 95-07:59

A phrasal verb is a verb followed by a preposition or an adverb; the combination creates a 

meaning different from the original verb alone.

.فعل عبارتی فعلی است که یک حرف اضافه یا یک قید به دنبال دارد؛ این ترکیب معنی متفاوتی از فعل اصلی بطور تکی ایجاد می کند.

دوستان علاقمند به یادگیری مکالمه زبان انگلیسی دقت کنید که این افعال اساسا در انگلیسی روزمره و محاوره ای و متون غیر رسمی کاربرد زیادی دارد. همچنین دوستانی که فیلم زبان اصلی زیاد تماشا می کنند می توانند با یادگیری این افعال جملات و مکالمات بکار رفته در فیلم ها را بهتر درک کنند. هر روز سعی می کنیم تا چند فعل عبارتی را با یکدیگر بیاموزیم. برای دیدن لیست افعال به ادامه مطلب  مراجعه کنید.

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

How to be an Effective EFL Teacher

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:31 خرداد 95-08:05

1. Learn your students' names.

نام زبان آموز خود را یاد بگیرید. یادگیری نام زبان آموزان به کنترل بهتر کلاس کمک می کند. 

2. Establish authority from the beginning.

از همان ابتدا قدرت اختیار ایجاد کنید. زبات آموزان خود را ملزم کنید تا از همان ابتدا انگلیسی صحبت کنند.

3. Be overly prepared.

بیش از اندازه آماده باشید. طرح درس داشته باشید. یا حداقل در ذهن خود بدانید چه مدت زمان برای هر تمرین لازم است و فعالیت اضافی برای زمانی که وقت اضافه می آورید آماده کنید.

4. Always consider the learners' needs when preparing for each lesson.

همواره نیازهای زبان آموزان را هنگام آماده شدن برای هر درس بررسی کنید. زبان آموزان چرا انگلیسی یاد می گیرند؟ داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اصطلاحات مربوط به شاد بودن

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:30 خرداد 95-14:17

on cloud nine :    از خوشحالی پرواز کردن                                                                                                                               
When the boss announced my promotion, I was on cloud nine.
                   
.وقتی رییسم ترفیع گرفتنم را به من اطلاع داد، من از خوشحالی پرواز کردم    
   
                              
                                                      
like a dog with two tails: از خوشحالی سر ازپا نشناختن 

When Paul won the first prize he was like a dog with two tails.

.وقتی پائول برنده جایزه شد از خوشحالی سر از پا نمی شناخت
   
                                                        

grin from ear to ear: نیشش تا بنا گوش باز بود 

When we saw Paul grinning from ear to ear, we knew he had passed the exam.

.وقتی دیدیم پائول نیشش تا بنا گوش باز بود فهمیدیم که در امتحانش قبول شده بود
                                                   
                                                    
 

happy camper: شاد و شنگول بود  

With his new job and his new car, Andy is a happy camper.

.به خاطر شغل و ماشین جدیدش اندی شاد و شنگول 

                                                    

jump for joy: از خوشحالی به هوا پریدن 

The player jumped for joy when he scored the winning goal.

.بازیکن از خوشحالی به هوا پرید وقتی گل پیروزی زد

                                                   
music to your ears: خبر یا حرف خوشحال کننده

His compliments were music to my ear.

 .تعریف های او برایم خوشایند بود

                                                   

over the moon: از خوشحالی روی ابرها بودن

When she heard the results of the exam, Caroline was over the moon!

.کارولین روی ابرها بود وقتی نتایج امتحان شنید

                                                 

stars in your eyes: درخشیدن چشم از خوشحالی

She had stars in her eyes when she saw the car she had won.


.او وقتی ماشینی را که برنده شده بود دید از خوشحالی چشمهایش برق می زد

                                                 نوع مطلب : اصطلاحات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Defense Session

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:6 مهر 94-19:38

Dear All,

You are cordially invited to the thesis defense sessions of Ms. Mansooreh Alavi  and Mr. Shajeri under the supervision of Dr. Izadpanah.

Date:1394/07/7

Time: 09:30

Venue: Site Emam Campus, Shahryari Building, Faculty of Educational Science.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Defense Session

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:10 شهریور 94-11:49

Dear All,

You are cordially invited to the thesis defense session of Mrs, Saba Ghasemi under the supervision Dr. Alipanahi .
Date:1394/06/11

Time: 12:00

Venue: Site Emam Campus, Shahryari Building, Faculty of Educational Science.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Defense Session

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:12 تیر 94-20:49

Dear All,

You are cordially invited to the thesis defense session of Mr, Jafar Asadi under the supervision Dr. Siros Izadpanah .


Date:Monday, 15 Tir

Time: 13:00

Venue: Site Emam Campus, Shahryari Building, Faculty of Educational Science.


نوع مطلب : General 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Defense Session

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:28 بهمن 93-13:59

You are cordially invited to the thesis defense session of Ms, Narges Vaezi .

Date:Wednesday, 29 Bahman

Time: 16:00

Venue: Site Emam Campus, Shahryari Building, Faculty of Educational Science.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Defense Session

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:1 بهمن 93-18:35You are cordially invited to the thesis defense session of Ms, Leila Vafa .

Date:Thursday, 2 Bahman

Time: 12:00

Venue: Site Emam Campus, Shahryari Building, Faculty of Educational Science.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Syllabus Design

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:23 دی 93-09:12

Saliency vs. Frequency         DOWNLOAD

نوع مطلب : Syllabus Design 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Syllabus Design

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:22 دی 93-10:29

Humanization         DOWNLOAD

نوع مطلب : Syllabus Design 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Syllabus Design

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:18 دی 93-09:46

Humanization              DOWNLOAD

نوع مطلب : Syllabus Design 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Syllabus Design

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:12 دی 93-19:42

Activity, Task, Drill               DOWNLOAD


Product/Process Syllabi          DOWNLOAD

Authentic           DOWNLOAD

Individual Differences          DOWNLOAD


نوع مطلب : Syllabus Design 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Syllabus Design

نویسنده :منصوره علوی
تاریخ:11 دی 93-19:56

Content-based Syllabus              DOWNLOAD


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3